OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Wdrożenie produkcji innowacyjnych probiotyków

 

 

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie
1.5 Innowacje Przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych probiotyków”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na wdrożeniu technologii produkcji innowacyjnych w skali światowej suplementów probiotycznych, wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym bardzo istotnym potrzebom rynkowym.

Projekt jest związany z wdrożeniem:


a/ innowacji produktowej na poziomie światowym
b/ innowacji procesowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
c/ innowacji nietechnologicznych o charakterze organizacyjnym i marketingowym

Koszt całkowity projektu: 10 933 347,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 4 000 00,00 PLN

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej