Biotechnolog w Zakładzie Biofermentacji i Liofilizacji oraz w wyodrębnionym Laboratorium Fermentacji Mikroorganizmów. Realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz prace związane z procesami namnażania, separacji i utrwalania bakterii probiotycznych w skali laboratoryjnej, pilotażowej i przemysłowej. W swojej pracy głównie skupia się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w celu produkcji innowacyjnych produktów najwyższej jakości. Doktorantka w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie przygotowuje pracę doktorską pt. „Optymalizacja warunków wzrostu i utrwalania bakterii probiotycznych na przykładzie Lactobacillus plantarum”.