Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie
1.5 Innowacje Przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł projektu: „Wdrożenie produkcji innowacyjnych probiotyków”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na wdrożeniu technologii produkcji innowacyjnych w skali światowej suplementów probiotycznych, wychodzących naprzeciw zidentyfikowanym bardzo istotnym potrzebom rynkowym.

Projekt jest związany z wdrożeniem:

  1. innowacji produktowej na poziomie światowym
  2. innowacji procesowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym
  3. nnowacji nietechnologicznych o charakterze organizacyjnym i marketingowym

Koszt całkowity projektu: 10 933 347,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 4 000 00,00 PLN