farmaceutyczna
Produkcja

Zakład Produkcyjny SANPROBI to najnowocześniejszy w Europie zakład przeznaczony do konfekcjonowania produktów probiotycznych.

Został wpisany do rejestru producentów żywności i działa w oparciu o system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. W rzeczywistości został jednak zaprojektowany i zbudowany według norm przewidzianych dla produkcji produktów leczniczych, a zatem spełnia normy farmaceutyczne (tj. wymogi GMP).

sanprobi probiotyki produkcja

Dbając o każdy szczegół

Produkcja została zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, aby możliwie maksymalnie ograniczyć wpływ czynników negatywnie działających na stabilność i jakość zawartych w produktach finalnych szczepów bakterii, tj. wilgotność i temperaturę.

Szczególną uwagę przywiązuje się w Zakładzie także do ochrony produktów finalnych przed zanieczyszczeniami, w tym także zanieczyszczeniami krzyżowymi, wobec czego w Zakładzie stosuje się urządzenia i procedury zapewniające czystość na poziomie farmaceutycznym (farmaceutyczna klasa D). Stosowane są filtry HEPA 13, a także kaskada ciśnień pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, aby zapobiegać przemieszczaniu się pyłu probiotycznego.


produkcja strefami podzielona
Trzy strefy w Zakładzie Produkcyjnym SANPROBI
laboratorium
Strefa czarna

Obejmuje korytarz komunikacyjny, pomieszczenie socjalne, szatnie „brudne”, łazienki, magazyny odpadów, kapsułek, folii, opakowań, produktu końcowego i produktu odrzuconego, komorę przyjęć, chłodnię, pomieszczenie do sezonowania probiotyków, pomieszczenie gospodarcze i komorę ekspedycyjną.

strefa szara produkcja sanprobi
Strefa szara

Obejmuje szatnie „czyste”, śluzę osobową i materiałową, pakownię i pomieszczenie sanitarno-higieniczne.

strefa czysta produkcja sanprobi
Strefa czysta

Obejmuje śluzę osobową i materiałową, korytarz komunikacyjny, myjnię, pomieszczenie do kapsułkowania i blistrowania oraz magazyn środków czystości.


W całym Zakładzie zastosowano rozbudowany system wentylacyjno-klimatyzacyjny pozwalający na kontrolowanie parametrów temperatury i wilgotności oraz zastosowano inne szczególne rozwiązania.


co wyróżnia naszą produkcję?
Wyśrubowane parametry
probiotyki sanprobi wyśrubowane parametry
Stała temperatura

W całej strefie czystej temperatura utrzymywana jest na poziomie 20°C z maksymalnym odchyleniem +/- 5°C.

probiotyki sanprobi wyśrubowane parametry
Kaskada ciśnień

W całej strefie czystej zastosowano kaskadę ciśnień w celu wyeliminowania zanieczyszczeń, tj. w szczególności przemieszczania się pyłu probiotycznego pomiędzy pomieszczeniami.

probiotyki sanprobi
Wilgotność powietrza

W całej strefie czystej wilgotność utrzymywana jest na poziomie poniżej 40%. Parametr ten jest niewątpliwie ponadstandardowo wyśrubowany ze względu na potrzebę ochrony bakterii probiotycznych, które są wrażliwe na wilgoć.

probiotyki sanprobi wyśrubowane parametry
Filtry HEPA 13

W całej strefie czystej zastosowano filtry HEPA 13 pozwalające utrzymywać czystość powietrza jak w zakładach farmaceutycznych w klasie D.

probiotyki sanprobi wyśrubowane parametry
Parametry chłodni

W chłodni temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 2-8°C.

probiotyki sanprobi labolatorium
Komputerowy monitoring wentylacji

Wszystkie parametry systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego są stale kontrolowane elektronicznie.
nowoczesne
Wyposażenie Zakładu Produkcyjnego SANPROBI

Zakład Produkcyjny SANPROBI wyposażony został w najnowocześniejsze urządzenia pochodzące od renomowanych producentów tworzących urządzenia dla przemysłu farmaceutycznego.

Kapsułkarka GKF 1400

Wyprodukowana przez firmę BOSCH. Ma wydajność 84 000 kapsułek na godzinę.

linia blistrowo kartonowa wyposazenie produkcja sanprobi
Linia blistrowo-kartonowa BEC 300

Urządzenie firmy UHLMANN o wydajności do 300 blistrów/kartoników na minutę (w zależności od wielkości opakowania).Szczególne wymogi bezpieczeństwa

Przemieszczanie ze strefy szarej do strefy czystej poddane jest procedurze ochronnej i wymaga dwukrotnej zmiany odzieży ochronnej, zmiany obuwia, używania czepków na włosy, maseczek ochronnych oraz każdorazowo mycia i dezynfekcji rąk.

Do strefy czystej wejść mogą jedynie osoby za zgodą Dyrektora Zakładu, który wyznacza osobę towarzyszącą, zatrudnioną w danym obszarze Zakładu. Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo gości i przeszkolenie ich w zakresie zasad poruszania się i stosowania odzieży ochronnej.

Do obszarów produkcyjnych strefy czystej mogą wejść tylko osoby posiadające aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku braku książeczki zdrowia dla osób wizytujących, gości i służb technicznych dopuszcza się podpisanie oświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Oświadczenie jest ważne przez 3 miesiące od daty podpisania.

labolatorium sanprobi


jeszcze więcej o nas
Sprawdź również