farmaceutyczna
Produkcja

Zakład Produkcyjny SANPROBI to najnowocześniejszy w Europie zakład przeznaczony do konfekcjonowania produktów probiotycznych.

Został wpisany do rejestru producentów żywności i działa w oparciu o system zapewnienia bezpieczeństwa żywności HACCP. W rzeczywistości został jednak zaprojektowany i zbudowany według norm przewidzianych dla produkcji produktów leczniczych, a zatem spełnia normy farmaceutyczne (tj. wymogi GMP).


Dbając o każdy szczegół

Produkcja została zaplanowana i zorganizowana w taki sposób, aby możliwie maksymalnie ograniczyć wpływ czynników negatywnie działających na stabilność i jakość zawartych w produktach finalnych szczepów bakterii, tj. wilgotność i temperaturę.

Szczególną uwagę przywiązuje się w Zakładzie także do ochrony produktów finalnych przed zanieczyszczeniami, w tym także zanieczyszczeniami krzyżowymi, wobec czego w Zakładzie stosuje się urządzenia i procedury zapewniające czystość na poziomie farmaceutycznym (farmaceutyczna klasa D). Stosowane są filtry HEPA 13, a także kaskada ciśnień pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, aby zapobiegać przemieszczaniu się pyłu probiotycznego.


produkcja strefami podzielona
Trzy strefy w Zakładzie Produkcyjnym SANPROBI
Strefa czarna

Obejmuje korytarz komunikacyjny, pomieszczenie socjalne, szatnie “brudne”, łazienki, magazyny odpadów, kapsułek, folii, opakowań, produktu końcowego i produktu odrzuconego, komorę przyjęć, chłodnię, pomieszczenie do sezonowania probiotyków, pomieszczenie gospodarcze i komorę ekspedycyjną.

Strefa szara

Obejmuje szatnie “czyste”, śluzę osobową i materiałową, pakownię i pomieszczenie sanitarno-higieniczne.

Strefa czysta

Obejmuje śluzę osobową i materiałową, korytarz komunikacyjny, myjnię, pomieszczenie do kapsułkowania i blistrowania oraz magazyn środków czystości.


W całym Zakładzie zastosowano rozbudowany system wentylacyjno-klimatyzacyjny pozwalający na kontrolowanie parametrów temperatury i wilgotności oraz zastosowano inne szczególne rozwiązania.


co wyróżnia naszą produkcję?
Wyśrubowane parametry
Stała temperatura

W całej strefie czystej temperatura utrzymywana jest na poziomie 20°C z maksymalnym odchyleniem +/- 5°C.

Kaskada ciśnień

W całej strefie czystej zastosowano kaskadę ciśnień w celu wyeliminowania zanieczyszczeń, tj. w szczególności przemieszczania się pyłu probiotycznego pomiędzy pomieszczeniami.

probiotyki sanprobi
Wilgotność powietrza

W całej strefie czystej wilgotność utrzymywana jest na poziomie poniżej 40%. Parametr ten jest niewątpliwie ponadstandardowo wyśrubowany ze względu na potrzebę ochrony bakterii probiotycznych, które są wrażliwe na wilgoć.

probiotyki sanprobi wyśrubowane parametry
Filtry HEPA 13

W całej strefie czystej zastosowano filtry HEPA 13 pozwalające utrzymywać czystość powietrza jak w zakładach farmaceutycznych w klasie D.

Parametry chłodni

W chłodni temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 2-8°C.

probiotyki sanprobi labolatorium
Komputerowy monitoring wentylacji

Wszystkie parametry systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego są stale kontrolowane elektronicznie.
nowoczesne
Wyposażenie Zakładu Produkcyjnego SANPROBI

Zakład Produkcyjny SANPROBI wyposażony został w najnowocześniejsze urządzenia pochodzące od renomowanych producentów tworzących urządzenia dla przemysłu farmaceutycznego.

Kapsułkarka GKF 1400

Wyprodukowana przez firmę BOSCH. Ma wydajność 84 000 kapsułek na godzinę.

Linia blistrowo-kartonowa BEC 300

Urządzenie firmy UHLMANN o wydajności do 300 blistrów/kartoników na minutę (w zależności od wielkości opakowania).Szczególne wymogi bezpieczeństwa

Przemieszczanie ze strefy szarej do strefy czystej poddane jest procedurze ochronnej i wymaga dwukrotnej zmiany odzieży ochronnej, zmiany obuwia, używania czepków na włosy, maseczek ochronnych oraz każdorazowo mycia i dezynfekcji rąk.

Do strefy czystej wejść mogą jedynie osoby za zgodą Dyrektora Zakładu, który wyznacza osobę towarzyszącą, zatrudnioną w danym obszarze Zakładu. Wyznaczona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo gości i przeszkolenie ich w zakresie zasad poruszania się i stosowania odzieży ochronnej.

Do obszarów produkcyjnych strefy czystej mogą wejść tylko osoby posiadające aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. W przypadku braku książeczki zdrowia dla osób wizytujących, gości i służb technicznych dopuszcza się podpisanie oświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Oświadczenie jest ważne przez 3 miesiące od daty podpisania.

labolatorium sanprobi


jeszcze więcej o nas
Sprawdź również