I Wiosenne Warsztaty Hepatologiczne, Katowice 30 marca 2019 r.

Pierwsze „Wiosenne Warsztaty Hepatologiczne” odbyły się pod hasłem „Od rozpoznania do transplantacji narządu”. Organizatorem spotkania była Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wydawać by się mogło, że adresatami są wyłącznie hepatolodzy i transplantolodzy, ale warsztaty miały charakter zdecydowanie interdyscyplinarny. Słuchaczami byli więc również lekarze medycyny rodzinnej, gastroenterolodzy, lekarze chorób zakaźnych, a także inni specjaliści, których zainteresował temat nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób wątroby.

Wątroba w roli głównej

Tak szerokie grono specjalistów – zarówno wśród wykładowców, jak i odbiorców – zapewniło ciekawą dyskusję, a także prezentację różnych przypadków klinicznych. Program warsztatów obejmował trzy sesje poświęcone:

1) wybranym jednostkom chorobowym (w tym przewlekłemu zapaleniu wątroby typu B i C oraz niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby – NAFLD);

2) diagnostyce przewlekłych chorób wątroby (kiedy i u kogo przeprowadzać następujące badania: sprawdzanie poziomu aminotransferaz ALAT i ASPAT, badanie elastograficzne, biopsję wątroby czy endoskopię);

3) transplantologii (i to zarówno w przypadku marskości wątroby u pacjenta, jak i raka wątrobowokomórkowego – HCC).

NAFLD – wyzwanie hepatologii w XXI wieku

Dr hab. n. med. Michał Kukla z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii SUM w Katowicach potwierdził, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby jest problemem naszych czasów. Już co czwarta dorosła osoba ma postanowioną taką diagnozę. Stłuszczenie często przebiega bezobjawowo, co nie oznacza, że należy je lekceważyć. Może bowiem doprowadzić do rozwoju lub pogorszenia się chorób układu sercowo-naczyniowego i nerek, cukrzycy oraz zaburzeń metabolicznych. Jest też czynnikiem rozwoju HCC, raka sutka czy jelita grubego.

Temat stłuszczenia wątroby nierozerwalnie związany jest z mikrobiotą jelitową. Poprzez dysbiozę, czyli zaburzenia w jakości i ilości bakterii jelitowych, dochodzi do naruszenia integralności bariery jelitowej. A to prowadzi do zaburzeń na osi jelito-wątroba. Poprzez żyłę wrotną do wątroby przedostają się bowiem m.in. bakterie chorobotwórcze. Im więcej bakterii przedostaje się z jelita do krążenia wrotnego, tym większy problem z wątrobą.

Doktor zwrócił też uwagę na najnowsze doniesienia dotyczące możliwości, jakie przynosi modulacja składu mikrobioty poprzez probiotyki. Korzystne działanie na wątrobę wykazały m.in. szczepy Lactococcus lactis Rosell® – 1058, Lactobacillus casei Rosell® – 215, Lactobacillus helveticus Rosell® – 52 oraz Bifidobacterium bifidum Rosell® – 71.

Wiosenna odnowa

Wiosna kojarzy się z odradzaniem się, oczyszczaniem i energią. W medycynie wschodniej jest to najlepsza pora na regenerację wątroby. Nic więc dziwnego, że i warsztaty hepatologiczne miały miejsce właśnie w marcu. Warto jednak pamiętać, że chociaż wątroba ma niezwykłą zdolność do odbudowy, nie oznacza to, że będzie się naprawiać sama bez końca. Podczas spotkania w Katowicach lekarze uzyskali wiele narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, którymi będą mogli wspomóc swoich pacjentów.