OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi

Program operacyjny
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Oś Priorytetowa
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0039/18-00

Tytuł projektu: „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Sanprobi poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do opracowania innowacyjnych suplementów diety w oparciu o badania nad metagenomem z uwzględnieniem osi mózg-krew-jelito”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów o przełomowym znaczeniu na rynku suplementów diety, którymi będą nowe probiotyki o działaniu regeneracyjnym oraz suplementy diety w połączeniu z prebiotykami uzyskanymi z grzybów jadalnych, stanowiąc innowację w skali światowej.

Koszt całkowity projektu: 4 553 784,72 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 1 660 018,80 PLN

Strona używa cookies Dowiedź się więcej