OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Dotacja na kapitał obrotowy Spółki

 

 

Program operacyjny
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie
Dotacje na kapitał obrotowy
Numer projektu
POIR.03.04.00-32-0219/20-00

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy Spółki"


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowia udzielana na podstawie programu nr. SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu: od 2020-08-01 do 2020-08-31

Wartość projektu ogółem: 37 488,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 37 488,00 PLN

Strona używa cookies Dowiedź się więcej