OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcji suplementów diety przez Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.

 

 

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie
1.5 Innowacje Przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcji suplementów diety przez Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii fermentacji w procesie produkcji suplementów diety.

Projekt jest związany z wdrożeniem:

a/ innowacji produktowej – w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
b/ innowacji procesowej – w skali krajowej, dotyczącej technologii produkcji
c/ innowacji nietechnologicznej – na poziomie przedsiębiorstwa, o charakterze marketingowym

Koszt całkowity projektu: 7 896 171,16 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 2 782 169,98 PLN

Strona używa cookies Dowiedź się więcej