Dyrektor Działu Naukowego Sanprobi z nagrodą od Ministra Zdrowia!

Dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka otrzymała nagrodę ministerialną z rąk Wiceministra Zdrowia Piotra Brombera. Nagroda została przyznana za rozwijanie nauki o zdrowiu w aspekcie czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej.

Dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka w swoich badaniach wykazała, że zakłócenia osi mózgowo-jelitowej mają istotne znaczenie w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i schorzeń neuropsychiatrycznych. Aktualnie prowadzi badania na temat wpływu stresu wywołanego obecnością pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne oraz fizyczne człowieka.

Warto dodać, że pani doktor jest Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, autorką licznych publikacji, a także uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. COH-FIT.

Jesteśmy dumni, że mamy panią doktor w naszym zespole i serdecznie jej gratulujemy!