Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: Humanistyczne aspekty farmacji. Przeszłość i teraźniejszość, zorganizowane przez Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2023 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Małkocinie. Celem sympozjum było poszukiwanie aspektów humanistycznych w farmacji, która jest postrzegana jako zespół nauk i profesja zaufania społecznego.

Nauka i sztuka w farmacji

Podczas tego wydarzenia naukowcy skupili się na różnych dziedzinach związanych z farmacją, takich jak filozofia farmacji, historia farmacji, etyka i deontologia, relacje między sztuką a farmacją oraz szeroko rozumiana kultura farmaceutyczna. Ważnym elementem sympozjum była wystawa prac farmaceutów-twórców, która przyczyniła się do zróżnicowanego i inspirującego spojrzenia na dziedzinę farmacji.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Małkocinie

Akkermansia – innowacyjna bakteria

W ramach programu wydarzenia odbył się również wykład poświęcony bakterii Akkermansia muciniphila – “Osiemnaście lat badań nad Akkermansia muciniphila – droga od laboratorium do innowacyjnej nowej żywności”. Wykład ten został wygłoszony przez dr. n. med. Igora Łoniewskiego z Zakładu Badań Biochemicznych PUM wespół z prof. dr hab. n. med. i zdr. Karolinę Skonieczną-Żydecką, prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych WNoZ PUM w Szczecinie.

Bakterię Akkermansia muciniphila odkrył w 2004 roku prof. Willem M. de Vos. Okazało się, że ta bakteria żyje w warstwie śluzowej jelita, zwanej mucyną, i kolonizuje układ pokarmowy człowieka już na wczesnym etapie życia. Stanowi ona około 3% zdrowej mikrobioty. Przez osiemnaście lat prowadzono intensywne badania nad tą wyjątkową bakterią, w tym badania doświadczalne, genetyczne i kliniczne, które miały na celu zrozumienie jej wpływu na metabolizm i zdrowie człowieka. Podczas tych badań zidentyfikowano korzystne składniki pochodzące z Akkermansii, w tym białko o nazwie Amuc_1100.

Jednakże trudnością było opracowanie sposobu zamknięcia Akkermansii muciniphili w kapsułce. Dopiero prof. Patrice D. Cani opracował metodę pasteryzacji, dzięki której bakteria mogła zostać dostarczona do klienta jako postbiotyk.

Prezentacja dra Igora Łoniewskiego
Prezentacja o Akkermansii muciniphili

Postbiotyk z pasteryzowaną Akkermansią muciniphilą jest dostępnyna stronie: https://akkermansia.pl/