Co to jest Lactobacillus plantarum 299v?

Lactiplantibacillus plantarum 299v, wcześniej znany jako Lactobacillus plantarum 299v, to bakteria, która odgrywa kluczową rolę w dziedzinie medycyny od trzech dekad. Bogactwo wiedzy na temat jej wpływu na zdrowie zostało udokumentowane w ponad 170 publikacjach naukowych, z których aż 60 stanowią badania kliniczne. Badania te koncentrowały się na różnorodnych obszarach, obejmując redukcję objawów zespołu jelita nadwrażliwego oraz analizę wpływu na proces wchłaniania żelaza w przewodzie pokarmowym.

Szczep probiotyczny Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) wciąż stanowi obszar intensywnych badań naukowych, ze względu na swoje potencjalne korzyści dla zdrowia, zarówno w kontekście układu pokarmowego, jak i procesów metabolicznych.

Lactobacillus plantarum 299v co to jest na co pomaga właściwości działanie

Lactobacillus plantarum 299v – działanie i właściwości

Badania naukowe skupione na szczepie Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) ujawniają jego niezwykłe zdolności adaptacyjne w trudnych warunkach przewodu pokarmowego człowieka. To szczególnie istotne z punktu widzenia skuteczności probiotyków, które muszą przejść przez wyjątkowo wymagające środowisko żołądka i jelit. Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) wyróżnia się zdolnością do przetrwania w tych warunkach, co sprawia, że może efektywnie osiedlać się w jelitach, wpływając na mikrobiotę oraz procesy trawienne.

Jednak to, co sprawia, że Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) jest szczególnie fascynujący, to jego zdolność do łączenia się z receptorami mannozowymi komórek nabłonka jelitowego. Ten unikalny mechanizm umożliwia bakterii skuteczną ochronę jelita przed intruzami oraz sprzyja jej efektywnemu namnażaniu się. To zjawisko stanowi kluczową cechę, która podnosi skuteczność tego szczepu probiotycznego w porównaniu z innymi. Co więcej, niektóre doniesienia sugerują, że Lactobacillus plantarum 299v utrzymuje swoją obecność w jelicie nawet do 10 dni po zakończeniu jego spożywania. To odkrycie może mieć znaczenie w kontekście długotrwałego wpływu probiotyku na mikrobiotę jelitową i ogólne zdrowie. 

Prowadzone są badania nad tym, jaki wpływ ma Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) nazwiększenie wchłaniania żelaza, zwłaszcza u kobiet w okresie rozrodczym.

Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) to nie tylko kolejny szczep bakterii kwasu mlekowego. Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, że zasługuje na szczególne zainteresowanie jako potencjalny wspomagacz zdrowia jelitowego, stanowiąc istotny element medycyny opartej na probiotykach.

Lactobacillus plantarum 299v co to jest na co pomaga właściwości działanie

Lactobacillus plantarum 299v – gdzie i w czym występuje?

Źródłem Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) są preparaty probiotyczne dostępne w aptekach i sklepach z suplementami diety. Produkty takie jak probiotyki zawierają precyzyjnie wyselekcjonowane szczepy bakterii, w tym właśnie Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v), które mają na celu poprawę kondycji mikrobioty jelitowej i wspieranie ogólnego zdrowia.

W wielu różnych źródłach możemy znaleźć informacje na temat obecności wybranych szczepów bakterii np. w kiszonkach, ale nie ma na to żadnych potwierdzonych badań. 

Zgodnie z definicją WHO, probiotyki to żywe mikroorganizmy, które spożywane w określonych ilościach, wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Dlatego produkty pretendujące do miana probiotyków powinny spełniać kryteria wyznaczone przez WHO, obejmujące potwierdzone kliniczne efekty. Dodatkowo, aby uzyskać status probiotyku, produkty te powinny przestrzegać określonych norm produkcyjnych, w tym rygorystycznej kontroli jakości. 

Lactobacillus plantarum 299v – skuteczny probiotyk

Probiotyki, w tym szczególnie Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v), stanowią niezwykle skuteczną formę wsparcia dla naszego zdrowia. Te żywe mikroorganizmy reprezentowane przez bakterie naturalnie występują w naszym przewodzie pokarmowym. Ich kluczową rolą jest utrzymanie równowagi w mikrobiocie jelitowej, co jest niezbędne dla sprawnego przebiegu procesów trawienia, wzmacniania systemu odpornościowego oraz ochrony przed różnorodnymi schorzeniami.

Kolejną korzyścią, którą przynosi stosowanie probiotyków, takich jak Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v), jest wspomaganie absorpcji składników odżywczych. Ten szczególny probiotyk może pełnić istotną rolę w poprawie przyswajania substancji odżywczych, co przekłada się na ogólne zdrowie i kondycję naszego organizmu.

Dodatkowo probiotyki, w tym Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v), wykazują zdolność do zmniejszania ryzyka infekcji. Poprzez tworzenie zdrowej mikrobioty jelitowej skutecznie konkurują z patogennymi bakteriami, co sprawia, że organizm staje się bardziej odporny na infekcje.

W związku z tym Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) staje się jako potężnym sojusznikiem dla zdrowia naszych jelit, oferującym nie tylko ochronę przed infekcjami, ale także wspierający ogólną zdolność naszego organizmu do przyswajania składników odżywczych. Wprowadzenie Lactiplantibacillus plantarum 299v (wcześniej Lactobacillus plantarum 299v) do codziennej diety może przyczynić się do osiągnięcia równowagi mikrobioty jelitowej, kluczowej dla utrzymania zdrowego stylu życia.

Lactobacillus plantarum 299v co to jest na co pomaga właściwości działanie

Zmiana nazwy szczepu – Lactobacillus to teraz Lactiplantibacillus

Szczep bakteryjny Lactobacillus plantarum 299v, który jest obecnie składnikiem Sanprobi IBS, przeszedł zmianę nazwy na Lactiplantibacillus plantarum 299v. Ta modyfikacja w terminologii taksonomicznej, określającej przynależność do danego rodzaju, gatunku i szczepu, wynika z najnowszych badań genetycznych. Te badania doprowadziły do podziału rodzaju Lactobacillus aż na 25 różnych rodzajów.

Gatunki bakterii Lactobacillus odgrywają istotną rolę w życiu człowieka, wykorzystywane są w przemyśle spożywczym do fermentacji żywności, a niektóre z nich, ze względu na ich korzystne właściwości zdrowotne, są stosowane jako probiotyki. Christopher Lloyd, autor książki “What on Earth Evolved?: 100 Species that Changed the World” umieścił rodzaj Lactobacillus na piątym miejscu wśród żywych organizmów, które miały wpływ na naszą planetę.

Początkowo pałeczki kwasu mlekowego były klasyfikowane na podstawie cech fenotypowych, takich jak temperatura wzrostu, wykorzystanie sacharydów czy rodzaj produkowanych metabolitów. Jednak wprowadzenie analizy sekwencji genomów 16S rRNA w 1983 roku, dzięki rozwojowi biologii molekularnej, umożliwiło bardziej precyzyjną klasyfikację, choć jednocześnie wprowadziło pewne zamieszanie. Okazało się, że cechy fenotypowe bakterii często nie korelują z ich filogenezą, co skłoniło naukowców do podziału rodzaju na różne grupy.

W rezultacie pojawiło się aż 25 nowych rodzajów, takich jak Bombilactobacillus, Fructilactobacillus czy właśnie Lactiplantibacillus. Warto zauważyć, że termin “lacti” odnosi się do bakterii występujących w produktach mlecznych, a “planti” wskazuje na te, które można znaleźć w roślinach. To rozszerzenie nazwy o informacje związane z pochodzeniem bakterii. Zmiany te, chociaż wywołały pewne zamieszanie w branży spożywczej i farmaceutycznej, przynoszą pozytywne efekty, umożliwiając lepsze określenie skuteczności i funkcjonalności poszczególnych bakterii.

Źródła:

  1. Probiotyki – recepta na zdrowie? Kaźmierska. A, Kosmos. Problemy nauk biologicznych, t. 63, nr 3, s. 455-472 (dostęp online 27.11.2023).  
  2. Probiotyki Q and A z drem hab. n. med. W. Marliczem w ramach Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych (dostęp online 27.11.2023).
  3. Zmiana nazwy – Lactobacillus stał się Lactiplantibacillusem! Artykuł dostępny na stronie sanprobi.pl (dostęp online 27.11.2023).
  4. Szczep probiotyczny Lactobacillus plantarum 299v zwiększa wchłanianie żelaza z napojów owocowych u kobiet w wieku rozrodczym, Probioteka, sanprobi.pl (dostęp online 27.11.2023).