Kierownik Laboratorium Badawczo-Rozwojowego Sanprobi i pracownik Laboratorium Biologii Molekularnej. Realizuje badania i projekty związane z mikroorganizmami i mikrobiomami. Biolog molekularny z wieloletnim doświadczeniem związanym także z analizą różnorodności i potencjału biotechnologicznego mikroorganizmów człowieka oraz występujących w różnych środowiskach naturalnych. W swoich badaniach wykorzystuje przede wszystkim metody biologii molekularnej oparte na analizie materiału genetycznego, głównie z zastosowaniem różnych technik PCR oraz metod sekwencjonowania tj. kapilarnego i nowej generacji NGS. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest nie tylko identyfikacja drobnoustrojów występujących w badanej próbie, ale również poznanie ich możliwości w oparciu o analizę genów występujących w ich genomach. Ponadto zastosowanie podejścia metagenomicznego, czyli jednoczesnej analizy genomów wszystkich mikroorganizmów występujących w badanym środowisku, pozwala na poznanie nie tylko mikroorganizmów zdolnych do wzrostu w warunkach laboratoryjnych na podłożach hodowlanych (szacuje się, że stanowią one ok. 1% całej populacji mikroorganizmów), ale również tzw. mikroorganizmów niehodowalnych, które są poza naszym zasięgiem w klasycznej mikrobiologii. Projekty realizowane w tym zakresie poszerzają przede wszystkim wiedzę o wpływie różnych grup mikroorganizmów na badane środowisko,  a jednocześnie umożliwiają poznanie nowych mikroorganizmów potencjalnie użytecznych w codziennym życiu.