Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości i Laboratorium Mikrobiologii w Centrum Badawczo-Rozwojowym Sanprobi. Realizuje badania i projekty związane z nowymi szczepami bakterii probiotycznych i ich charakterystyką mikrobiologiczną. W swoich badaniach wykorzystuje klasyczne techniki mikrobiologiczne, tzw. złote standardy oparte o hodowle na podłożach agarowych i pożywkach płynnych i zestawia je z metodami alternatywnymi opartymi o techniki biologii molekularnej i cytometrii przepływowej, co sprawia, że firma Sanprobi jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu na świecie, która w swoim Laboratoriom do badania jakości produktów wykorzystuje najnowocześniejsze techniki i sprzęt laboratoryjny dostępny na rynku. Współpracuje z prof. Alfonso Blanco (University College Dublin) w zakresie wykorzystania cytometrii przepływowej w mikrobiologii oraz prof. Paul Robinson i prof. Bartkiem Rajwą (Purdue University) w zakresie wykorzystania technologii „elastic light scattering” w mikrobiologii. Osoba odpowiedzialna za badanie jakości oraz stabilności produktów Sanprobi pod względem mikrobiologicznym, analizuje zawartość kapsułek pod kątem występujących tam bakterii probiotycznych, ich liczby bakterii oraz czystości mikrobiologicznej zgodnie z metodami opisanymi w Farmakopei. Odpowiedzialna również za wdrażanie systemu zarządzania jakością w Centrum Badawczo-Rozwojowym i Laboratorium Kontroli Jakości, co zapewni wysoką jakość usług oraz produktów Sanprobi. 

Pasjonatka mikrobiologii w teorii i praktyce, zorientowana na poszukiwanie nowych, szybkich i efektywnych metod identyfikacji i badań drobnoustrojów.