Pracownik Laboratorium Spektrometrii Mas i Laboratorium Biofermentacji w Centrum Badawczo-Rozwojowym SANPROBI.


Realizujebadania i projekty związane z analizą metabolitów w materiale ludzkim, jak również prowadzi badania w zakresie profilowania metabolicznego mikroorganizmów. W swojej pracy wykorzystuje chromatograf cieczowy ExionLC AD sprzężony ze spektrometrem mas TripleTOF 6600+,  który bardzo dobrze sprawdza się w metodach jakościowych, w których szukamy niezidentyfikowanych związków, markerów, zanieczyszczeń itd. Dzięki połączeniu z licznymi bazami danych i narzędziami bioinformatycznymi możemy identyfikować i wyodrębniać charakterystyczne cechy danej grupy.

Wieloletnie doświadczenie zdobywane w pracy ze spektrometrami mas, współpracy z jednostkami naukowymi,  oraz udziale w licznych sympozjach i konferencjach zaowocowało powstaniem wielu metod analitycznych i publikacji naukowych. Oprócz analiz chromatograficzno-spektralnych zajmuje się we współpracy z innymi pracownikami badaniami w zakresie produkcji mikrokorganizmów i ich hodowlą zarówno w skali laboratoryjnej, jak i przemysłowej, a także utrwalaniem gotowego produktu.