Pracownik Laboratorium Cytometrii Przepływowej w Centrum Badawczo-Rozwojowym oraz Laboratorium Kontroli Jakości Sanprobi. Realizuje badania naukowe i projekty związane z mikroorganizmami w zakresie analiz cytometrycznych. Doświadczenie naukowe  zdobyła m. in w Instytucie Komórek Macierzystych na Uniwersytecie w Louisville (KY, USA), gdzie odbyła 1,5 roczny staż naukowy. Brała udział w wielu projektach krajowych i zagranicznych, a w latach 2015-2019 była kierownikiem grantu naukowego SONATA, otrzymanego z Narodowego Centrum Nauki. W swojej pracy głównie wykorzystuje cytometr przepływowy – urządzenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie w krótkim czasie podać dokładnie liczbę oraz żywotność bakterii w produkcie probiotycznym (ile bakterii jest w 1 gramie produktu), a także oraz stale monitorować liczbę bakterii w procesie fermentacji oraz sprawdzić efektywność procesu liofilizacji. 

Bierze udział we wdrażaniu systemu zarządzania jakością, a przede wszystkim w walidacji i weryfikacji metod liczenia bakterii.