Pracownik Laboratorium Cytometrii Przepływowej w Centrum Badawczo-Rozwojowym oraz Laboratorium Kontroli Jakości Sanprobi. Dr Sielatycka jest zaangażowana w prowadzenie badań naukowych oraz projektów zewnętrznych, które dotyczą mikroorganizmów, komórek macierzystych i mikrocząsteczek. Jej głównym obszarem zainteresowań są wszelakie analizy cytometryczne, czego efektem są publikacje naukowe w czasopismach z listy filadelfijskiej. Jest jedną z nielicznych osób prowadzących badania w obszarze suplementów diety, która wykorzystuje metody cytometrii przepływowej do oceny liczby i żywotności bakterii w produktach probiotycznych.

Bogate doświadczenie naukowe zdobyła podczas 1,5-rocznego stażu naukowego w Instytucie Komórek Macierzystych na Uniwersytecie w Louisville (KY, USA). Ponadto, dr Sielatycka brała udział w wielu projektach zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. W latach 2015-2019 była kierownikiem grantu naukowego Sonata, którego źródłem finansowania było Narodowe Centrum Nauki.

Dr Sielatycka jest aktywnie zaangażowana we wdrażanie systemu zarządzania jakością, a zwłaszcza w walidację i weryfikację metodyki liczenia bakterii, zarówno w kontekście cytometrycznym, jak i w klasycznej mikrobiologii.

Przykładowe publikacje naukowe:

  1. Sielatycka K, Juzwa W, Śliwa-Dominiak J, Kaczmarczyk M, Łoniewski I, Marlicz W. Multiparameter flow cytometric enumeration of probiotic-containing commercial powders. Innovative Food Science & Emerging Technologies. 2021 Mar 1;68:102598.
  2. Blatkiewicz M, Sielatycka K, Piotrowska K, Kilańczyk E. DHEA and Its Metabolites Reduce the Cytokines Involved in the Inflammatory Response and Fibrosis in Primary Biliary Cholangitis. Int J Mol Sci. 2023 Mar 10;24(6):5301.
  3. Sielatycka K, Śliwa-Dominiak J, Radaczyńska M, Juzwa W, Kaczmarczyk M, Marlicz W, et al. Dynamics of Active Fluorescent Units (AFU) and Water Activity (aw) Changes in Probiotic Products-Pilot Study. Foods. 2023 Nov 3;12(21):4018.