Absolwent Akademii Medycznej oraz Politechniki Szczecińskiej. Posiada
tytuł lekarza oraz inżyniera. Stopień naukowy dr hab. n. med.
W laboratorium zajmuje się analizą bioinformatyczną oraz statystyczną.