Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego SANPROBI.

Odpowiedzialna za: 

  • harmonizację pracy laboratoriów biologii molekularnej i kontroli jakości 
  • kontakt z jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą 
  • podejmowanie aktywnych działań w zakresie rozwoju umiędzynarodowienia
  • podejmowanie aktywnych działań w celu pozyskania środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub usług badawczych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how 
  • publikowanie osiągnięć naukowych w publikacjach naukowych  
  • udział w konferencjach naukowych, w szczególności w celu upowszechniania wyników prac badawczo-rozwojowych