Program operacyjny
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś Priorytetowa
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie
Dotacje na kapitał obrotowy
Numer projektu
POIR.03.04.00-32-0219/20-00

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółki”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr. SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu: od 2020-08-01 do 2020-08-31

Wartość projektu ogółem: 37 488,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 37 488,00 PLN