Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie
1.5 Innowacje Przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcji suplementów diety przez Sanprobi sp. z o.o. sp. k.”


Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii fermentacji w procesie produkcji suplementów diety.

Projekt jest związany z wdrożeniem:

a/ innowacji produktowej – w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej
b/ innowacji procesowej – w skali krajowej, dotyczącej technologii produkcji
c/ innowacji nietechnologicznej – na poziomie przedsiębiorstwa, o charakterze marketingowym

Koszt całkowity projektu: 7 896 171,16 PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 2 782 169,98 PLN