Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa I
Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie1.5
Innowacje Przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii w procesie produkcji suplementów diety przez Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.”

Beneficjent: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej technologii fermentacji w procesie produkcji suplementów diety. 

Projekt jest związany z wdrożeniem:

  1. innowacji produktowej – w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
  2. innowacji procesowej – w skali krajowej, dotyczącej technologii produkcji,
  3. innowacji nietechnologicznej – na poziomie przedsiębiorstwa, o charakterze marketingowym.

Koszt całkowity projektu: 7 896 171,16  PLN
Kwota dofinansowania projektu z UE: 2 782 169,98  PLN