Inaczej włókno pokarmowe. Substancja pochodzenia roślinnego, nierozkładalna przez enzymy trawienne. Zbudowana jest z frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej; składa się z nieskrobiowych polisacharydów oraz m.in. celulozy, skrobi, dekstryny, inuliny, ligniny, chityny, pektyn, beta-glukanów czy oligosacharydów.

Błonnik pokarmowy składa się z włókien pęczniejących, które absorbują wodę i zwiększają masę kałową, włókien lepkich zagęszczających zawartość jelit oraz fermentujących, które stanowią pożywkę dla mikrobioty jelitowej.

Błonnik jest istotnym elementem codziennej diety. Odpowiednia ilość błonnika to 25-30g dziennie.