Oznacza równowagę mikrobiologiczną. Jelito jest wtedy skolonizowane w większości przed drobnoustroje pożyteczne, korzystne dla zdrowia, a te potencjalnie chorobotwórcze są w mniejszości.