Materiał genetyczny wyizolowany bezpośrednio z badanej próby i zawierający genomy organizmów w niej występujących.