Zespół genów drobnoustrojów zamieszkujących układ pokarmowy człowieka.