Preparat zawierający nieżywe (np. pasteryzowane) drobnoustroje i/lub ich składniki, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie.