Jest to sposób porozumiewania się między bakteriami. Polega na syntezie i wydzielaniu do otoczenia cząsteczek sygnałowych (autoinduktorów), które uczestniczą w regulacji różnych procesów fizjologicznych. Systemy Quorum Sensing odgrywają istotną rolę w regulacji ekspresji genów, które kontrolują m.in. ruchliwość komórek, tworzenie biofilmów oraz syntezę czynników wirulencji przez patogenne bakterie. Początkowo uważano, że mechanizm Qurum S uczestniczy w komunikowaniu się komórek wyłącznie tego samego gatunku bakterii. Późniejsze badania wykazały, że ten mechanizm jest zaangażowany również w komunikację międzygatunkową bakterii, a nawet ich oddziaływania z organizmami wyższymi.