Marker przepuszczalności bariery jelitowej. Zonulina jest białkiem uwalnianym przez komórki nabłonka jelitowego (ale również i komórki wątroby), należącym do grupy pre-haptoglobin. Badania udowadniają że, zonulina jest fizjologicznym modulatorem funkcji połączeń ścisłych komórek jelitowych. Jest odpowiedzialna za przeznabłonkowy transport jonów, płynów, makromolekuł i leukocytów pomiędzy światłem jelita a krwiobiegiem i odpowiada za zwiększenie przepuszczalności jelit. Wydzielanie zonuliny powoduje rozszczelnienie ścisłych połączeń w nabłonku jelit, co zaburza równowagę bariery jelitowej i prowadzi do jej rozszczelnienia. 

Czynniki, które aktywują jej wytwarzanie: 

  • gliadyny (białka glutenu);
  • patogenne bakterie jelitowe.

Po więcej odsyłamy tutaj: https://metabolika.pl/zonulina-marker-przepuszczalnosci-bariery-jelitowej/