OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Dyrektor Działu Naukowego Sanprobi z nagrodą od Ministra Zdrowia!

02.12.2021

Dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka otrzymała nagrodę ministerialną z rąk Wiceministra Zdrowia Piotra Brombera. Nagroda została przyznana za rozwijanie nauki o zdrowiu w aspekcie czynników regulujących działanie osi mózgowo-jelitowej.

Dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka w swoich badaniach wykazała, że zakłócenia osi mózgowo-jelitowej mają istotne znaczenie w patogenezie zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego i schorzeń neuropsychiatrycznych. Aktualnie prowadzi badania na temat wpływu stresu wywołanego obecnością pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne oraz fizyczne człowieka.

Warto dodać, że pani doktor jest Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, autorką licznych publikacji, a także uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach badawczych, m.in. COH-FIT.

Jesteśmy dumni, że mamy panią doktor w naszym zespole i serdecznie jej gratulujemy!

 

 

1.

2.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej