Eubioza, dysbioza i probioza - co oznaczają te pojęcia?

Co to jest eubioza?

Twoje jelita zamieszkują bakterie zarówno korzystne dla zdrowia, jak i potencjalnie chorobotwórcze. Kiedy jelito skolonizowane jest w większości przez drobnoustroje pożyteczne, znajduje się ono w stanie tzw. eubiozy czyli równowagi mikobiologicznej. 

Co to jest dysbioza?

Stres, niewłaściwe nawyki żywieniowe, farmakoterapia (antybiotyki, sterydy, inhibitory pompy protonowej – leki na nadkwasotę) oraz wszelkie stany zapalne i zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego naruszają tę równowagę, prowadząc do rozwoju dysbiozy. Obniża się wówczas liczebność populacji bakterii prozdrowotnych przy jednoczesnym przeroście jelita mikrobiotą gnilną. Zaburzone stosunki bakteryjne w jelicie sprawiają, że przestają dominować procesy korzystne dla zdrowia. Bakterie potencjalnie chorobotwórcze zaczynają produkować toksyny, które nie tylko zaburzają pracę jelit, ale i oddalonych od układu pokarmowego organów. 

Co to jest probioza?

Aby przywrócić stan równowagi mikrobiologicznej w jelicie, należy przede wszystkim zmodyfikować nawyki żywieniowe w połączeniu z celowaną suplementacją probiotyków i prebiotyków. Przywrócenie eubiozy po probiotykoterapii nazywane jest probiozą. Za ojca probiozy uznaje się Ilię Miecznikowa. To on zauważył, że regularne spożycie kwaśnego mleka fermentowanego z udziałem pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus bulgaricus przynosi mieszkańcom bułgarskich (nomen omen) wsi zdrowie i długowieczność. 

Co to jest probiotyk?

Czy wszystkie kultury bakteryjne wykorzystywane w produkcji fermentowanych przetworów mlecznych to probiotyki? Aby określony szczep bakteryjny został uznany za probiotyczny, musi przejść liczne badania, w przebiegu których ustalone zostaną jego:

  • wysoka żywotność, 
  • aktywność w przewodzie pokarmowym,
  • zdolność do kolonizacji śluzówki jelitowej lub przeżywalność w środowisku jelita,
  • brak patogenności i toksynotwórczości,
  • zdolność do produkcji na dużą skalę,
  • wpływ na zdrowie (udokumentowany klinicznie). 

Jak zatem wybrać optymalny preparat probiotyczny w aptece? Pamiętaj, aby kupując probiotyk, sprawdzić skład preparatu. Każdy szczep opisany jest nazwą rodzajową (np. Lactobacillus), nazwą gatunkową (np. plantarum) oraz oznaczeniem literowo-cyfrowym (299v). Udokumentowane działanie probiotyczne odnosi się bowiem zawsze tylko i wyłącznie do jednego testowanego szczepu, a nie gatunku czy rodzaju bakterii.