W związku z aktualizacją Zapytania Ofertowego, wynikającą ze zmiany następujących parametrów Komory Laminarnej:

  • Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż: szerokość 1850 mm x głębokość 800 mm
  • Szerokość robocza blatu nie mniej niż: szerokość 1800 mm x głębokość 580mm

niniejszym publikujemy zaktualizowane Zapytanie Ofertowe, uwzględniające powyższą zmianę.

Jednocześnie przedłużamy termin składania ofert do dnia 26.01.2018 do godziny 14.00.

Niniejszym publikujemy zaktualizowane Zapytanie Ofertowe uwzględniające powyższą zmianę.

Jednocześnie przedłużamy termin składania ofert do dnia 26.01.2018 do godziny 14.00.

POBIERZ: Zapytanie ofertowe komora laminarna aktualizacja