Infomrujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert dotyczących ‘Dostawy środka trwałego –ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA, stanowiącego element projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi” ‘.

W związku ze spłynięciem czterech ofert o zbliżonej wartości ofertowej ostateczne wyłonienie dostawcy nastąpi po dokładnym zweryfikowaniu przez laborantów parametrów technicznych oferowanych urządzeń . W związku z powyższym ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 02-07-2018.