Informujemy, że w informacji z dnia 27-06-2018 dotyczącej postępowania ofertowego na dostawę środka trwałego – ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA, stanowiącego element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi” wkradł się błąd dotyczący daty ostatecznego wyłonienia dostawcy.

Na stronie podano błędną datę: 02-07-2018. Prawidłowa data to 09-07-2018.

Przepraszamy za podanie błędnej informacji.