Informujemy, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym: Dostawy środka trwałego –ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA, stanowiącego element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:Binder GmbH Postfach 102 D-78502 Tuttingen; Niemcy

Pobierz treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty