Informujemy, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym: “Dostawy środka trwałego –MEBLI LOABORATORYJNYCH, stanowiących element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi””, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: DCD LAB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Stęszewie przy ulicy. Mosińskiej 9. Kod: 62-060.