Informujemy, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym: “Dostawy środka trwałego –CZYTNIK MIKROPŁYTEK Z POMIAREM ABSORBANCJI, stanowiącego element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi””, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BIOGENET Sp. z o.o. ul. Parkingowa 1 05-420 Józefów NIP 5322058924