Informujemy, że w postępowaniu ofertowym dotyczącym: “Dostawy środka trwałego –HOMOGENIZATOR KULOWY, stanowiącego element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi””, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: A.G.A Analytical Sp. z o.o. Sp. k.. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 52 NIP: 9512414471