Informujemy, że w postępowaniu przetargowym dotyczącym: “Dostawy środka trwałego – Komory laminarnej, niezbędnej jako miejsce przygotowania badań do analizy, stanowiącej element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Sanprobi””, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Kendrolab sp. z o o. ul. Ciesielska 18 04-653 Warszawa.