OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Aktualności

Dyrektor Działu Naukowego Sanprobi z nagrodą od Ministra Zdrowia!

Dr hab. n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka otrzymała nagrodę ministerialną z rąk Wiceministra Zdrowia Piotra Brombera. Nagroda została przyznana za rozwijanie nauki o zdrowiu w aspekcie czynników regulujących działanie osi mó ...

Strona używa cookies Dowiedź się więcej