OŚWIADCZENIE

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie dla profesjonalistów możliwy jest dla osób uprawnionych zajmujących się ochroną zdrowia lub uprawnionych do wystawiania recept lub zajmujących się obrotem produktami leczniczymi.

Mikrobiota jelitowa

Twoje jelita zamieszkują bakterie zarówno korzystne dla zdrowia jak i potencjalnie chorobotwórcze. Kiedy jelito skolonizowane jest w większości przez drobnoustroje pożyteczne znajduje się ono w stanie tzw. eubiozy czyli równowagi mikobiologicznej. Stres, niewłaściwe nawyki żywieniowe, farmakoterapia (antybiotyki, steroidy, inhibitory pompy protonowej-leki na nadkwasotę) oraz wszelkie stany zapalne i zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego naruszają tę równowagę prowadząc do rozwoju dysbiozy. Obniża się wówczas liczebność populacji bakterii prozdrowotnych przy jednoczesnym przeroście jelita florą gnilną. Zaburzone stosunki bakteryjne w jelicie sprawiają, że przestają dominować procesy korzystne dla zdrowia. Bakterie potencjalnie chorobotwórcze zaczynają produkować toksyny, które nie tylko zaburzają prace jelit , ale i oddalonych od układu pokarmowego organów. Aby przywrócić stan równowagi mikrobiologicznej w jelicie należy przede wszystkim zmodyfikować nawyki żywieniowe w połączeniu z celowaną suplementacją preparatów probiotycznych i prebiotycznych.

„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością” – tak mawiał Hipokrates. W XIX wieku Ilia Miecznikow – uznawany za ojca probiozy- zauważył, że regularne spożycie kwaśnego mleka fermentowanego z udziałem pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus bulgaricus przynosi mieszkańcom bułgarskich (nomen omen) wsi zdrowie i długowieczność. Czy jednak wszystkie kultury bakteryjne wykorzystywane w produkcji fermentowanych przetworów mlecznych to probiotyki? Aby określony szczep bakteryjny został uznany za probiotyczny musi przejść liczne badania, w przebiegu których ustalone zostaną jego wysoka żywotność oraz aktywność w przewodzie pokarmowym i zdolność do kolonizacji śluzówki jelitowej lub w przypadku jej braku przeżywalność w środowisku jelita. Szczep probiotyczny nie może być patogenny i toksynotwórczy. Musi być też zdolny do produkcji na dużą skalę. Co jednak najważniejsze, musi wykazywać udokumentowany klinicznie wpływ na zdrowie! Jak zatem wybrać optymalny preparat probiotyczny w aptece? Pamiętaj, aby kupując probiotyk sprawdzić skład preparatu. Każdy szczep probiotyczny opisany jest nazwą rodzajową (np. Lactobacillus), nazwą gatunkową (np. plantarum) oraz oznaczeniem literowo-cyfrowym (299v). Udokumentowane działanie probiotyczne odnosi się bowiem zawsze tylko i wyłącznie do jednego testowanego szczepu (Lactobacillus plantarum 299v), a nie gatunku (Lactobacillus plantarum) czy rodzaju bakterii (Lactobacillus).

Strona używa cookies Dowiedź się więcej