Mikrobiota jelitowa

Twoje jelita zamieszkują bakterie zarówno korzystne dla zdrowia jak i potencjalnie chorobotwórcze. Kiedy jelito skolonizowane jest w większości przez drobnoustroje pożyteczne znajduje się ono w stanie tzw. eubiozy czyli równowagi mikobiologicznej. Stres, niewłaściwe nawyki żywieniowe, farmakoterapia (antybiotyki, steroidy, inhibitory pompy protonowej-leki na nadkwasotę) oraz wszelkie stany zapalne i zabiegi w obrębie przewodu pokarmowego naruszają tę równowagę prowadząc do rozwoju dysbiozy. Obniża się wówczas liczebność populacji bakterii prozdrowotnych przy jednoczesnym przeroście jelita florą gnilną. Zaburzone stosunki bakteryjne w jelicie sprawiają, że przestają dominować procesy korzystne dla zdrowia. Bakterie potencjalnie chorobotwórcze zaczynają produkować toksyny, które nie tylko zaburzają prace jelit , ale i oddalonych od układu pokarmowego organów. Aby przywrócić stan równowagi mikrobiologicznej w jelicie należy przede wszystkim zmodyfikować nawyki żywieniowe w połączeniu z celowaną suplementacją preparatów probiotycznych i prebiotycznych.

„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością” – tak mawiał Hipokrates. W XIX wieku Ilia Miecznikow – uznawany za ojca probiozy- zauważył, że regularne spożycie kwaśnego mleka fermentowanego z udziałem pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus bulgaricus przynosi mieszkańcom bułgarskich (nomen omen) wsi zdrowie i długowieczność. Czy jednak wszystkie kultury bakteryjne wykorzystywane w produkcji fermentowanych przetworów mlecznych to probiotyki? Aby określony szczep bakteryjny został uznany za probiotyczny musi przejść liczne badania, w przebiegu których ustalone zostaną jego wysoka żywotność oraz aktywność w przewodzie pokarmowym i zdolność do kolonizacji śluzówki jelitowej lub w przypadku jej braku przeżywalność w środowisku jelita. Szczep probiotyczny nie może być patogenny i toksynotwórczy. Musi być też zdolny do produkcji na dużą skalę. Co jednak najważniejsze, musi wykazywać udokumentowany klinicznie wpływ na zdrowie! Jak zatem wybrać optymalny preparat probiotyczny w aptece? Pamiętaj, aby kupując probiotyk sprawdzić skład preparatu. Każdy szczep probiotyczny opisany jest nazwą rodzajową (np. Lactobacillus), nazwą gatunkową (np. plantarum) oraz oznaczeniem literowo-cyfrowym (299v). Udokumentowane działanie probiotyczne odnosi się bowiem zawsze tylko i wyłącznie do jednego testowanego szczepu (Lactobacillus plantarum 299v), a nie gatunku (Lactobacillus plantarum) czy rodzaju bakterii (Lactobacillus).

Strona używa cookies Dowiedź się więcej