Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem HACCP

Informujemy, że Sanprobi sp. z o.o. sp. k. posiada certyfikat HACCP w zakresie wytwarzania suplementów diety zawierających probiotyki. Dokument zatwierdził polski oddział organizacji Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), która zajmuje się niezależną oceną wielu norm i systemów. Posiadanie certyfikatu HACCP jest dowodem na to, że nasze probiotyki są bezpieczne dla zdrowia, gdyż wytwarzamy je w higienicznych i wolnych od zagrożeń warunkach.

Skrót HACCP pochodzi od angielskiego określenia: Hazard Analysis and Critical Control Point, co tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Wprowadzenie procedur zgodnych z tym systemem jest niezbędne we wszystkich przedsiębiorstwach, w których produkuje, przetwarza, magazynuje lub dystrybuuje się żywność. Probiotyki jako suplementy niewątpliwie podlegają tym wytycznym.

System – który od 2004 roku jest obowiązkowy w krajach członkowskich Unii Europejskiej – początkowo był opracowany na potrzeby astronautów NASA. Dziś HACCP ułatwia konsumentom znalezienie produktów o wysokiej jakości, bez względu na miejsce ich zakupu. Jako że wymaga on również wdrożenia zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), jest jednym z najbardziej kompleksowych, a przy tym skutecznych systemów zarządzania jakością.

Certyfikat HACCP to nie tylko potwierdzenie, że Zakład Produkcyjny SANPROBI spełnia rygory zewnętrznego audytu. To także informacja dla naszych klientów, jak ważne jest dla nas bezpieczeństwo produktu. Stąd kontrola na każdym etapie produkcji, obowiązkowe badania i szkolenia pracowników produkcyjnych oraz stały monitoring zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych.