Firma SANPROBI była partnerem konferencji „Cytometria przepływowa – małe jest piękne”, która odbyła się 23-24.11.2023 r. w Bydgoszczy.

Przedstawicielki Centrum Badawczo-Rozwojowego SANPROBI, tj. dr Joanna Śliwa-Dominiak, Martyna Radaczyńska oraz dr Katarzyna Sielatycka – wygłosiły na Konferencji dwie prezentacje:

  • „Flow cytometry as a method with potential in microbiological research”.
  • „From classic culture-dependent techniques to rapid quantification of microorganism in probiotic industry”.

Cała konferencja trwała 2 dni, a główny nacisk został położony na tematy: analiz cytometrycznych i sortowania EV (pęcherzyków zewnątrzkomórkowych) oraz bakterii. Duże zainteresowanie tym obszarem wynika z faktu, że stanowi on nowatorski kierunek zarówno w dziedzinie klinicznej, jak i praktycznego wykorzystania cytometrii, szczególnie w kontekście przemysłu probiotycznego.


SANPROBI zawsze się cieszy, mogąc być częścią takich wydarzeń. Jesteśmy też niezmiernie dumni z naszego zespołu badawczo-rozwojowego, który jest regularnie zapraszany do udziału w prestiżowych spotkaniach naukowych. Tam dzieli się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem, które przekładają się przecież na wysoką jakość naszych produktów oraz prowadzonych badań.


Za zorganizowanie Konferencji dziękujemy: #Immbionic, dr Lidii Gackowskiej, dr Helenie Tabace Moreiro i dr Alfonso Blanco.

Przeczytaj więcej: