W weekend 10-12 maja 2024 roku w Szczecinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Humanistyczne aspekty farmacji”.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. SANPROBI miało zaszczyt być jednym z patronów tego wydarzenia.

Konferencja zgromadziła znamienitych gości. W wydarzeniu wzięli udział m.in. dziekani wydziałów farmaceutycznych z uczelni w całej Polsce oraz wykładowcy z 17 ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy.

Tematem przewodnim II edycji wydarzenia była: „Filozofia opieki farmaceutycznej jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek.” Podczas wydarzenia dzielono się doświadczeniami i poglądami dotyczącymi etycznych, filozoficznych oraz ekonomicznych aspektów opieki farmaceutycznej. Prelegenci, uznani naukowcy oraz praktycy, poruszali istotne kwestie związane m.in. z historią farmacji, codzienną pracą farmaceuty oraz efektywnością i bezpieczeństwem leczenia farmakologicznego.

Ze szczegółowym programem konferencji można zapoznać się pod tym linkiem: Program II edycji Konferencji Naukowej – „Humanistyczne aspekty farmacji”

Dziekani w Laboratorium SANPROBI

Przy okazji konferencji, w piątek 10 maja, dziekani wydziałów farmacji (m.in. z Bydgoszczy, Łodzi, Gdańska, Białegostoku, Szczecina) mieli okazję odwiedzić Centrum Badawczo-Rozwojowe SANPROBI. Na miejscu przyjrzeli się pracy w  Laboratorium Mikrobiologicznym i Kontroli Jakości. Odwiedzili także Laboratorium Biologii Molekularnej, Cytometrii Przepływowej oraz Spektrometrii Mas. Szanowni goście zwiedzili również linię produkcyjną, co pozwoliło im się zapoznać nowoczesnymi technologiami i procesami stosowanymi w produkcji farmaceutycznej.

Wizyta ta była doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy między przedstawicielami nauki i biznesu oraz omówienia wyzwań i perspektyw stojących przed polską farmacją, szczególnie w kontekście probiotyków. Dyskusje koncentrowały się na dalszym rozwoju edukacji farmaceutycznej oraz podnoszeniu jakości kształcenia przyszłych farmaceutów.

Odwiedziny zakończyły się interesującą dyskusją, podczas której uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz zaproponować nowe kierunki badań oraz praktyki w obszarze probiotyków. Wszyscy jej uczestnicy zgodnie podkreślali znaczenie kompleksowego podejścia do farmakoterapii, w tym do stosowania probiotyków w wybranych sytuacjach klinicznych i w warunkach zdrowia. Podkreślono też silną potrzebę ciągłego doskonalenia – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów pracy farmaceuty w tym zakresie – aby zapewnić skuteczną i bezpieczną opiekę nad pacjentem.

Przeczytaj więcej